پشتیبانی

02636604850
   

فرم ارسال تمرین

ارسال تمرین

فرم ارسال تمرین

برای ارسال تمرین های خود از این فرم استفاده کنید
نام |(Required)
آدرس
آیا در حال حاضر هنرجوی پرشین انیمیشن هستید؟(Required)
تمرین شما مربوط به کدام نرم افزار می باشد
تمرین شما در چه سطجی است ؟(Required)
این بخش برای کارشناسان ارزیاب کمک خواهد کرد
سطح دسترسی شما.(Required)
این بخش برای کارشناسان ارزیاب کمک خواهد کرد
تکمیل این بخش برای کارشناس ما برای ارزیابی کمک خواهد کرد
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, gif, zip, pdf, Max. file size: 256 MB.
  هر کدام از فایل ها کمتر از 2 مگ باشد
  تیک ارسال.(Required)
  سبد خرید
  ورود

  هنوز حساب کاربری ندارید؟

  ایجاد حساب کاربری